google-site-verification: google635daddddf888423.html

Misyon ve Vizyon

Misyon


EĞİTİM MİSYONUMUZ

  • Zamanın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran
  • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyebilen,
  • Değişik sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,
  • Yaratıcı, özgün ve estetik değerlere sahip,
  • Problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Çağdaş,
  • Çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik, sorumluluğa ve etik bilince sahip ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğin lideri İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

AR-GE MİSYONUMUZ

  • Ulusal ve bölgesel önceliklerimiz doğrultusunda yapılan araştırmaların, uluslararası alanda kabul görecek yeni ve özgün tasarımlar oluşturmak, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.
 
Vizyon

Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim programlarına paralel olarak hazırlanan ders programları ile eğitim veren bölümümüz, disiplinler arası araştırmalar üretip uygulayan, meslek içi eğitimlerle dinamik ve yenilikçi niteliklerle donatılan, uluslararası standartlarla yarışan ve sürdürülebilirlik ilkesinden ödün vermeyen, düşünen, sorgulayan ve uygulayan inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.