google-site-verification: google635daddddf888423.html

Hakkımızda

Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans düzeyinde Birinci Öğretim olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitime başlamış olup, bugün toplam 214 öğrenci ile eğitim hayatına devam etmektedir. Bölümümüz Yapı, Yapı Malzemeleri, Hidrolik, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma ve Yapım Yönetimi olmak üzere toplam yedi Anabilim Dalından oluşmaktadır. Dört yıllık Lisans Programının ilk iki yılında, öğrencinin temel mühendislik bilgisini kazandığı temel fen, matematik, mekanik dersleri yer almaktadır. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında mesleki uygulama bilgilerini ve becerilerini kazanacakları dersler okutulmaktadır. Ayrıca üçüncü ve dördüncü yıllarda, öğretim planımızda yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda bilgisini artırabilmesi sağlanmaktadır. Dört yılı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “İnşaat Mühendisliği Lisans” derecesine sahip olurlar. Lisans Programı, ikinci ve üçüncü sınıf sonlarındaki yaz tatillerinde gerçekleştirdikleri stajlarla desteklenmektedir.

Lisans Programını tamamlayan öğrencilerimiz, temel bilgi ve problem çözme yetenekleri konusunda deneyim kazanmakta ve kariyer edinebilmek için "Yaşam Boyu Öğrenme"nin gerekliliği bilincini (bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi) kazanırlar. Mezunlarımız alanlarında araştırmacı olabilirler, özel proje büroları açabilirler, özel sektörde şantiye mühendisi veya proje mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak da çalışabilirler. Mezunlarımız, lisans mezuniyeti sonrası başlayabilecekleri Lisanüstü Eğitim-Öğretim Programları ile akademik anlamda gelişimlerini sağlayabilecekleri gibi özel veya devlet yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak da çalışabilirler. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Çevre Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal ve Yandal Öğretim programı sürdürülmekte olup, öğrencilerimizin ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleri sağlanmaktadır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında vermiştir.

Bölümümüz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kurulmuş ve bunu izleyen ilk yarıyılda Lisansüstü öğrenci alımına başlanmıştır. 

Bölümümüzde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra danışmanlık ve döner sermaye projeleri ile öğretim elemanlarımızca inşaat sektörüne profesyonel hizmet verilmektedir.