google-site-verification: google635daddddf888423.html

Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Çalışmaları (2023-2024/Bahar)

04 Mart 2024 Pazartesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINDAN
Tezli Yüksek Lisans Seminer Çalışmaları
04.03.2024 Pazartesi
 
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 25/2 ve 27/3 Maddeleri uyarınca, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İNS500 kodlu Seminer dersine kayıtlanmış olan Anabilim Dalımız Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin seminer çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle,

1-
Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takvimine istinaden, ilgili öğrencilerin Ek-1'de verilen Seminer Konusu Önerme Formunu aşağıdaki hususlara uygun şekilde hazırlarayak İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Metin NUMANOĞLU'na 14.03.2024 Perşembe günü saat 17:00'a kadar kontrol ettirmeleri ve iki nüsha olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
a) Form elle veya bilgisayarda doldurulabilir.
b) "Anabilim Dalı" kısmına "İnşaat Mühendisliği" yazılmalıdır.
c) "Programı" kısmının altında "Tezli Yüksek Lisans" işaretlenmelidir. 
d) "SEMİNER KONUSU" kısmına belirlenen seminer konu başlığı yazılmalıdır.
e) "Seminer Sunum Tarihi" kısmına bu duyurunun aşağıda verilen ikinci maddesine uygun düşecek bir tarih yazılmalıdır.
f) "Danışman" kısmı, unvanı-adı-soyadı yazılarak ilgili öğretim üyesine imzalatılmalıdır.
g) "Anabilim Dalı Başkanı" kısmı, unvanı-adı-soyadı yazılarak Anabilim Dalı Başkanına (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı) imzalatılmalıdır.


2- Seminer sunum tarihi belirlenirken, ilgili akademik takvim uyarınca "Seminer Konusu Değerlendirme Tutanaklarının ve Seminer CD'lerinin Anabilim Dallarınca Enstitüye Tesliminin Son Günü" olan 16.07.2024 tarihinin mutlaka göz önünde bulundurulması ve seminer değerlendirme sonucunun 07.07.2024 tarihine kadar ilan edilmesi gerekmektedir.

3- Seminer değerlendirme sonuçları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne "Seminer Konusu Değerlendirme Tutanağı" ve "Seminer CD"si ile teslim edileceğinden, öğrenci tarafından hazırlanacak olan,
a) Seminer sunum dokümanını ve
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Formatında yazılmış seminer çalışmalarına dair dokümanı içeren 1 adet CD dosyası, seminer sunumunun yapılacağı gün içerisinde ilgili araştırma görevlisine kontrol ettirilerek Fen Bilimleri Entitüsü Müdürlüğüne,
b) Ek-2'de verilen "Seminer Konusu Değerlendirme Tutanağı"nın sadece en üstteki "ÖĞRENCİ BİLGİLERİ" kısmı doldurularak ve diğer kısımlarına herhangi bir işlem yapılmayarak, en geç seminer sunumunun yapılacağı gün içerisinde danışman öğretim üyesine,
teslim edilecektir.

4- Duyuruda adı geçen bütün dokümanları zamanında kontrol ettirmeyen ve teslim etmeyen öğrenciler seminer sunumuna giremeyeceklerinden ve değerlendirme işlemleri yapılamayacağından ders aşamasını tamamlayamayacaklardır. Ders aşamasını tamamlayamayan öğrenciler tez çalışmalarına başlayamazlar. Öğrencilerin mağdur olmamaları için duyuruda adı geçen bütün dokümanları belirtilen gün ve saate kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek:
1- 
Seminer Konusu Önerme Formu
2- Seminer Konusu Değerlendirme Tutanağı

Hızlı Erişim