google-site-verification: google635daddddf888423.html

Bitirme Tezi Dokümanları

02 Ekim 2023 Pazartesi

Değerli öğrencilerimiz, 

Bitirme Projesi ve Bitirme Tezi dersleri kapsamında yapacağınız çalışmaların eğitim-öğretim yılı sonunda Bölüm Başkanlığına sunulmasında bir standart oluşturulması amacıyla, tez çalışmalarınızı tez yazım şablonuna yazmanız ve bu esnada tez yazım kılavuzundan faydalanmanız gerekmektedir.

İlgili dokümanlar aşağıda verilmiş olup dokümanları dikkatle incelemeniz tavsiye edilmektedir:


Tez Formatı (Bir Yazarlı)
Tez Formatı (İki Yazarlı)
Tez Formatı (Üç Yazarlı)
Tez Yazım Kılavuzu

Basılı Tez Teslim Dilekçesi (Öğrenciler için)
Tez Yazım ve Benzerlik Taraması Kontrol Formu (Kontrol yapan Arş. Gör. için)
 

Hızlı Erişim