google-site-verification: google635daddddf888423.html

Bitirme projesi dersi duyurusu

18 Eylül 2020 Cuma

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINDAN
1. 2020–2021 Eğitim–Öğretim yılı Güz yarıyılında ders kayıtları 28 Eylül–2 Ekim 2020 tarihleri
arasında yapılacaktır.
2. Bitirme Projesi I dersine kayıt yaptıran tüm öğrencilerin ders kapsamında danışman öğretim
üyesi tercihinde bulunması gerekmektedir. Ancak bu tercih öğrenci otomasyonu üzerinden
değil bölüme başvuru yoluyla yapılacaktır.
3. Bütün öğrencilerin, ekte görülmekte olan Bitirme Projesi Dilekçesi’ni 21 Eylül–2 Ekim
2020 tarihleri arasında Arş. Gör. Metin NUMANOĞLU’ya ulaştırması gerekmektedir.
(Dilekçe için tıklayınız: /Files/ckFiles/insaat-giresun-edu-tr/Dilekçe bitirme.pdf)
4. Dilekçe, belirtilmiş tarihler arasında elden teslim edilebileceği gibi kargo veya e–mail yoluyla
gönderilebilir. Bunların dışında başka bir gönderi türü kabul edilmeyecektir. İlgili öğretim
elemanı, kargodaki gecikmelerden ve mail sisteminde oluşan arızalardan sorumlu değildir.
5. Elden teslim yapmayan öğrenciler tercihin ulaşıp ulaşmadığını ilgili öğretim elemanına
ulaşarak teyit edebilirler.
6. Tercih sonuçları en geç 9 Ekim 2020 Cuma günü açıklanacaktır.
7. Öğrenci dağılımları; tercih ulaştırma zamanı, tercih bildirim sırası ve bir öğretim üyesinin kabul
edebileceği en fazla öğrenci sayısı göz önüne alınarak oluşturulacağından tercih sonuçlarına
itiraz kabul edilmeyecektir.
Kargo için gönderi adresi:
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Böl. Kat: 4
(Arş. Gör. Metin NUMANOĞLU)
Mail adresi:
metin_numanoglu@hotmail.com

Hızlı Erişim